Το χρώμα στο χώρο

Η αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο το χρώμα προκαλεί την άνεση και τη συναισθηματική ευδαιμονία είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την ε­πιλογή ενός χρώματος.

Η προσέγγιση του χρώματος με αυτόν τον σχεδόν αφηρημένο τρόπο προϋποθέτει την ανάλυση της ανθρώ­πινης αντίδρασης στα διάφορα χρώματα.

Read more

Ενοικίαση Σπιτιού

Για πολλούς από εμάς ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που ξεκινάει η καινούρια χρονιά. Όχι ημερολογιακά αλλά ψυχολογικά.

Οι καλοκαιρινές διακοπές μόλις έχουν τελειώσει, οι τελειόφοιτοι μαθητές περιμένουν τα αποτελέσματα για το πανεπιστήμιο και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία επιστρέφουν δειλά δειλά στις δουλειές τους

Read more